Certyfikat KRD Rzetelna Firma
Banner
Dom w cenie mieszkania
Dom energooszczędny w cenie mieszkania - kliknij tutaj
Banner
DKR
Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe, szkolenia
Banner
Mucharz
Banner
Wanpol
www.wanpol.com.pl SYSTEMY ALARMOWE "SATEL" SPRZEDAŻ, MONTAŻ, SERWIS SYSTEMY MONITORINGU WYKOŃCZENIA WNĘTRZ SIECI KOMPUTEROWE ZAPRRASZAMY tel.509527139 WWW.WANPOL.COM.PL
Tupolecam
Katalog Firm 2000
Banner
Qlik Agencja Nieruchomości
Banner
Home

Świadectwa energetyczne budynków

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) od 1 stycznia 2009 r. świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Audyty energetyczne

W przypadku gdy właściciel lub zarządca budynku zamierza przeprowadzić jego termomodernizację bardzo wskazane jest wykonanie wcześniej audytu energetycznego. Jest on niezbędny przy ubieganiu się w banku o kredyt na ten cel wraz z premią termomodernizacyjnę, dzięki której koszty przedsięwzięcia można znacząco obniżyć. Warunki ubiegania się o premię termomodernizacyjną reguluje ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 r.

Domy energooszczędne

Dom pasywny jest budynkiem wybitnie energooszczędnym. Charakteryzuje się on takimi parametrami energetycznymi przegród zewnętrznych (warstw izolacyjnych), które powodują że w zasadzie specjalne ogrzewanie dla utrzymania w nim właściwej temperatury nie jest potrzebne. Energia cieplna do tego celu pochodzi przede wszystkim z zysków wewnętrznych i solarnych, gruntowego wymiennika ciepła oraz z odzysku energii w wymuszonym obiegu powietrza wentylacyjnego.  Bardzo ważne znaczenie ma też szczelność budynku, jakość okien (niskoemisyjne) oraz jego usytuowanie względem stron świata. Koszty budowy budynku pasywnego są w Polsce jeszcze stosunkowo wysokie.

Kompromisowym rozwiązaniem nie powodującym zbyt dużego wzrostu nakładów inwestycyjnych przy budowie jest dom energooszczędny. Wyposażony jest on wprawdzie w instalację ogrzewania ale dzięki swojej bardzo dobrej chrakterystyce energetycznej wymaga do ogrzewania kilkakrotnie mniej energii niż dom tradycyjny.     


katalog stron internetowych
katalog firm i stron z małopolski

Last Updated ( Thursday, 26 May 2011 06:11 )